Publicaties

HRM Praktijkmonitor

Vos, M., S. Corporaal, N. van Dartel, S. Peters & T. Morssink (2017). De dagelijkse werkelijkheid van de HR-professional. Ontwikkeling in het HR-vakgebied in de afgelopen vier jaar. In: Tijdschrift voor HRM 3 2017. https://tijdschriftvoorhrm.nl/dagelijkse-werkelijkheid-hr-professional/

Morssink, T., G. Bruinsma en N. van Dartel (2017). De HRM-praktijkmonitor 2016-2017. Verslag van een onderzoek naar de ontwikkeling van de HR-functie in Nederlandse organisaties. Namens de samenwerkende lectoraten HRM: Saxion, Windesheim, Inholland, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Leiden, Avans, Hanzehogeschool Groningen. HR_Praktijkmonitor_2016-2017

Infographic HRM-praktijkmonitor 2016-2017 (infographic 2016_2017).

Corporaal, S., M. Vos, T. Morssink, S. Peters, N. van Dartel (2016). De HRM-praktijkmonitor 2015-2016. Verslag van een onderzoek naar de ontwikkeling van de HR-functie in Nederlandse organisaties. Namens de samenwerkende lectoraten HRM: Saxion, Windesheim, Inholland, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Leiden, Avans, Hanzehogeschool Groningen. HR_Praktijkmonitor_2015_2016

De HRM-praktijkmonitor 2014-2015. Verslag van een onderzoek naar de ontwikkeling van de HR-functie in Nederlandse organisaties. (2015). HR-Praktijkmonitor_2014_2015

Lange, W. de en N. van Dartel (2015). Oudere werknemers in het MKB. Mens sana in corpere sano. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. (31) 3, 333-353. https://www.tijdschriftvoorarbeidsvraagstukken.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/TA-31-3-333/Oudere-werknemers-in-het-MKB

Lange, W. de en N. van Dartel (2014). Paper HRM Practice Monitoring. Directe link naar paper.

Woering, E. en N. van Dartel (2014). Verslag van de HRM-praktijkmonitor De alledaagse werkelijkheid van HRM. In: Tijdschrift voor HRM 1 2014.  https://tijdschriftvoorhrm.nl/hrm-praktijkmonitor-woering-dartel/

Woering, E., J. Alberda, H. van Blitterswijk, N. van Dartel, I. van Kruining, W. de Lange, P. Schep, N. Willemsen (2013). De HRM- Praktijkmonitor. Verslag van een onderzoek naar de ontwikkeling van de HR-functie in Nederlandse organisaties. Verkorte versie. Breda/ ‘s- Hertogenbosch: Avans Hogeschool, lectoraat HRM.

Woering, E., J. Alberda, H. van Blitterswijk, N. van Dartel, I. van Kruining, W. de Lange, P. Schep, N. Willemsen (2013). De HRM- Praktijkmonitor. Verslag van een onderzoek naar de ontwikkeling van de HR-functie in Nederlandse organisaties. Breda/ ‘s- Hertogenbosch: Avans Hogeschool, lectoraat HRM. Rapportage-2012-2013-HRM-praktijkmonitor

 

Duurzame inzetbaarheid in de metaalindustrie

Lange, W. de en N. van Dartel (2012-2014). Duurzaam Inzetbaar. Door goed personeelsbeleid naar blijvend productieve medewerkers in de metaalindustrie. Reeks bestaande uit vijf delen. (In opdracht van stichting M2 (Koninklijke Metaalunie en FME-CWM)). Meer informatie op researchgate.

 

Distributed Leadership

Dartel, N. van en T. Duif (2014). Paper Distributed Leadership in European Schools: a descriptive analysis, presented to the IX International Workshop on Human Resource Management held in Seville on Octobre 30-31, 2014. Directe link naar paper.

Dartel, N. van (2013). Distributed Leadership in practice. A descriptive analysis of distributed leadership in European schools. Commissioned by the European Policy Network of School Leaders. In conjunction with ESHA/ ETUCE. Directe link naar rapport  

Article ESHA oktober 2013, pp. 18-24.

Aanpak bij huiselijk geweld en hulpverlening in de keten

Dijkstra, S. en N. van Dartel (2011; 2e herziene druk). Verborgen schatten. Wat goede professionals doen en cliënten ervaren bij de aanpak van geweld. Amsterdam: SWP.

Römkens, R., S. van der Aa, K. Lens, M. Oskam, A. van der Schoot (2011). Interventies bij huiselijk geweld. Vergelijkend onderzoek naar het huisverbod en reguliere interventies in de regio’s Midden- en West-Brabant. https://pure.uvt.nl/portal/en/publications/interventies-bij-huiselijk-geweld(e7a56e65-b9bd-4d6d-aee8-f151411f03ee).html ; https://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/intervict/research/publications/

Dijkstra, S., N. van Dartel, W. Verhoeven en T. Veldkamp (2010). Verborgen Schatten. Wat goede professionals doen en cliënten ervaren bij de aanpak van geweld. Breda: Avans Hogeschool, Lectoraat Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld. https://www.huiselijkgeweld.nl/publicaties/handboeken/verborgen_schatten_avans_2010

Dartel, N. van, J. Schellings (2007). De formele positie van ouders in het onderwijs. Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld naar aanleiding van de intentieverklaring Versterking school-ouderbetrokkenheid. AVS en CNV Onderwijs. Directe link naar het rapport.

Dartel, N. van, C. Tuerlings, H.Wiersma (2005). Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Tilburg: IVA.

Dartel, N. van, C. Tuerlings, H. Wiersma (2005). Professionalisering van startende docenten in de bve-sector. Tilburg: IVA.

Lange, W. de, N. van Dartel, M. van Oort (2005). De waarde van vouchers. Evaluatie van een scholingsproject in de metaalbewerking. Tilburg: IVA.

Dartel, N. van, L. Sontag, R. Hermanussen (2004). Behoefte en Bezinning. Een onderzoek naar de behoeften en wensen van ouders rondom activiteiten binnen de Brede Wijkschool Tilburg-West. Tilburg: IVA.

Oort, M. van, E. Schellekens, N. van Dartel (2004). Op de goede weg, maar het kan nog beter…Evaluatie van de focusgroepen ABN AMRO. Tilburg: IVA.

Berg, H. van den, N. van Dartel (2003). Leiderschap en werksfeer bij DSZ. Enquête 2002. Tilburg: IVA.

Korevaar, K., N. van Dartel, L. Nieuwland, R. van der Linden, R. Hermanussen (2003). Bankieren is mensenwerk. Focusgroepen voor medezeggenschap ABN AMRO C&CC. Tilburg: IVA.

Korevaar, K., H. van den Berg, N. van Dartel (2003). Motivatieonderzoek Haag Wonen. Tilburg: IVA.

Pranger, R., N. van Dartel (2003). Organisatie van Scenarioworkshops ‘Ontgroening en Vergrijzing’. Tilburg: IVA.

Dartel, N. van, R. van der Linden (2002). Welzijn en waardering van medewerkers. Meting bij het hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht Directie Materieel. Tilburg: IVA.

Dartel, N. van (2002). Welzijn en waardering van medewerkers. Meting bij de Luchtmacht CIS Koninklijke Luchtmacht maart/ april 2002. Tilburg: IVA.

Hermanussen, R., N. van Dartel, R. van der Linden (2002). Duobanen voor schoolleiders in het primair onderwijs. Een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde. Tilburg: IVA.

Hermanussen, R., W. de Lange, N. van Dartel (2002). Levensfasebewust personeelsbeleid in de thuiszorg. Tilburg: IVA.

Berg, H. van den ,N. van Dartel (2002). Personeelsenquête Universiteit Maastricht. Tilburg: IVA.

Korevaar, K., N. van Dartel (2002). Barrières voor verdere professionalisering in de sport. Een verkennend onderzoek naar de arbeidsverhoudingen in de sport. Tilburg: IVA.

Korevaar, K. N. van Dartel (2002). Kennistransfer sport en arbeid. WOS, Fit!vak, Platform Zwembaden, FNV Sport en NOC*NSF. Tilburg: IVA.

Serail, T., I. van de Pas, A. Vloet, M. Laroy, N. van Dartel (2002). ID-banen in perspectief: caseboek. Beschrijvingen van tien gemeenten. Tilburg: IVA.

Vermaas, J., N. van Dartel, K. Veenma (2002). Voorwaarden voor een succesvol E-government. Een verkennende studie naar belemmeringen voor E-government bij Rijkswaterstaat en mogelijke oplossingen daarvoor. Tilburg: IVA.