Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.reflexy-onderzoek.nl.

Reflexy Onderzoek is een Nederlands marktonderzoekbureau gevestigd in Goirle.

WAT DOET REFLEY ONDERZOEK OM UW GEGEVENS TE BESCHERMEN?

Welke activiteiten ondernemen wij onder meer om uw gegevens optimaal te beschermen:

  • De verwerkersovereenkomsten / leveranciersovereenkomsten die wij met onze opdrachtgevers afsluiten zijn conform de nieuwe wetgeving;
  • Voor alle onderzoeksprojecten worden persoonlijke gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk. Hierover worden afspraken gemaakt met onze opdrachtgevers.

PRIVACY

Reflexy Onderzoek is geen eigenaar van (persoons)gegevens en het is niet toegestaan dat wij deze voor eigen doeleinden gebruiken. Reflexy Onderzoek (Verwerker) verwerkt (persoons)gegevens en antwoorden altijd in opdracht van haar opdrachtgevers (Verwerkersverantwoordelijke). Tevens is het niet toegestaan dat Reflexy Onderzoek deze gegevens aan iemand anders dan aan haar opdrachtgevers verstrekt. Iedereen heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien. Echter verzoeken tot inzage of vernietiging van deze (persoons)gegevens en antwoorden kan Reflexy Onderzoek niet in behandeling nemen en hiervoor zal worden doorverwezen naar de opdrachtgever.

COOKIES & LEVERANCIERS

Reflexy Onderzoek maakt geen gebruik van cookies, anders dan voor de functionele werking van websites.

Voor haar onderzoeksprojecten maakt Reflexy Onderzoek in enige mate gebruik van onderzoekssoftware van derden (leveranciers). Met deze leveranciers zijn afspraken gemaakt om de (persoons)gegevens adequaat te beschermen en misbruik te voorkomen.

Onze onderzoeksoftware is voorzien van veiligheidsmaatregelen om verlies, misbruik en wijziging van deze door ons beheerde informatie te beschermen. Persoonsgegevens worden alleen (tijdelijk) gebruikt om personen te kunnen benaderen voor onderzoek. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk na een onderzoeksproject verwijderd.

Wanneer u vragen heeft over uw privacy kunt u contact met ons opnemen via het emailadres dartel@reflexy-onderzoek.nl.