Mijn artikelen

Blijf kort op de bal spelen, ook bij de ‘ideale’ student

Elk student heeft recht op begeleiding. Dit artikel behandelt de vier basisrollen van de begeleider en hoe belangrijk het is de student in een vroeg stadium te leren kennen.

Mijn artikel op LinkedIn

Dowload dit artikel als PDF

Het dynamische landschap waarin afstudeerdocenten en studenten zich begeven

Pas in 1963 werd het hbo formeel als een op zichzelf staande sector erkend naast het lager en middelbaar beroepsonderwijs en het duurde nog ruim 20 jaar (tot 1986) voordat de naam ‘hogeschool’ werd gebruikt en onderzoek niet langer voorbehouden was aan universiteiten. Waar staan we nu?

Mijn artikel op LinkedIn

Dowload dit artikel als PDF

Perspectiefverschillen in afstudeerbegeleiding

Er is al veel geschreven voor studenten over onderzoek in het hbo. Waar in mijn ogen nog relatief weinig aandacht voor is, is het proces waarlangs en de context waarin dat onderzoek in het hbo gestalte krijgt.

Mijn artikel op LinkedIn

Dowload dit artikel als PDF

Onderzoeken: we doen het allemaal

Onderzoek wordt vaak geassocieerd met wetenschap, maar kun je ook beschouwen als een dagelijkse bezigheid: wanneer je een etentje voorbereidt voor je vrienden, op kamers wil gaan, een vakantie gaat plannen, een baan zoekt.

Mijn artikel op LinkedIn

Dowload dit artikel als PDF

Scriptiekwaliteit: wat verstaan we daaronder?

In 2016 werd Floor Bal genomineerd voor de journalistiekprijs met haar artikel ‘Een 9 is geen 9 meer’ over het onderzoek naar scriptiekwaliteit. Het heeft een mooie discussie aangewakkerd over wat we nu eigenlijk een goede scriptie vinden.

Mijn artikel op LinkedIn

Dowload dit artikel als PDF